درباره ما

درباره ما

استودیو سایه رنگ در سال 1386 با اتکا به بیش از یک دهه سابقه موسسین خود در زمینه خدمات

فیلمسازی و مستندسازی صنعتی تأسیس گردید. این استودیو خدمات خود را با امکانات بسیار ویژه در زمینه ساخت فیلمهای صنعتی
به انجام رسانده و تا کنون با بیش از ده ها شرکت معتبر در زمینه ساخت انواع فیلمهای صنعتی همکاری داشته است .

برخی از خدمات قابل ارائه استودیو سایه رنگ:

ساخت فیلم صنعتی
ساخت گزارش صنعتی
ساخت فیلم مستند صنعتی
ساخت فیلم مانور عملیاتی و دورمیزی (در تمام زمینه ها)
ساخت فیلم شبیه سازی حوادث صنعتی
ساخت فیلمهای مرتبط با HSE و محیط زیست
ساخت انیمیشن صنعتی (سیمولیشن)
ساخت تیزر صنعتی

برخی از مشتریان استودیو سایه رنگ:

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
شرکت پتروشیمی امیرکبیر
شرکت پتروشیمی مارون
شرکت پتروشیمی فن آوران
شرکت پتروشیمی فجر
شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان
شرکت خاک آب سازه
شرکت فولاد شادگان
شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران
شرکت فولاد اروند
شرکت آلومینیوم کاوه خوزستان